dimecres, 12 de maig del 2010

Granotes que mengen papallones

En el número 33 de la revista Nota Lepidopterologica del mes de maig d'enguany ha sortit publicada una nota breu sobre una de les observacions més espectaculars que vàrem fer en l'expedició a Marroc la tardor passada: les granotes menjadores de Cynthies.

Les observacions de predació de papallones adultes són bastant difícils d'obtenir. Tot i la creença popular que les granotes són un dels enemics naturals de les papallones, l'evidència empírica d'aquest fet és pràcticament inexistent. En la nota publicada es descriuen diverses observacions que mostrem com aquesta interacció predador-presa sembla donar-se d'una manera regular entre la granota sahariana Pelophylax saharicus i la papallona dels cards Vanessa cardui. Seguint increments estacionals en l'abundància de V. cardui a la zona de l'Anti Atles marroquí, P. saharicus mostra una especialització tròfica en aquesta papallona migradora.

En aquest enllaç podeu descarregar l'article complet.